Stupeň krytí udává odolnost zařízení vůči vnějšímu působení vody a prachu. Zapisuje se ve formátu IP XY kde X udává odolnost vůči prachu (přesněji odolnost vůči vniknutí cizího tělesa) a Y udává odolnost vůči vniknutí vody. Čím vyšší hodnota, tím je ochranný kryt odolnější.

Stupeň ochrany proti vniknutí cizího tělesa

IP 0x Žádná ochrana proti cizímu tělesu
IP 1x Ochrana proti cizímu pevnému tělesu o průměru > 50 mm
IP 2x Ochrana proti cizímu pevnému tělesu o průměru > 12,5 mm
IP 3x Ochrana proti cizímu pevnému tělesu o průměru > 2,5 mm
IP 4x Ochrana proti cizímu pevnému tělesu o průměru > 1 mm
IP 5x Ochrana proti rušivým prachovým nečistotám
IP 6x Prachotěsné

Stupeň ochrany proti vniknutí vody

IP x0 Žádná ochrana
IP x1 Ochrana proti svisle kapající vodě
IP x2 Ochrana proti kapající vodě, je-li zařízení nakloněno o 15°
IP x3 Ochrana proti stříkající vodě. Voda stříká až do náklonu 60° od vertikály.
IP x4 Ochrana jako při IP x3 s rozdílem, že voda stříká ze všech směrů
IP x5 Ochrana proti triskající vodě ze všech směrů. Voda triská 6,3 mm tryskou pod tlakem 30 kPa
IP x6 Ochrana proti silně triskající vodě ze všech směrů. Voda triská 6,3 mm tryskou pod tlakem 100 kPa
IP x7 Ochrana proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 m.
IP x8 Ochrana proti dlohodobému ponoření do vody. Přesné podmínky musí specifikovat výrobce.
Elektroinstalační krabice na omítku, použitá ve sklepě se stupněm krytí IP 54. Je v prašném prostředí přímo pod sklepním oknem, kde může občas zatéct. Stupeň krytí je pro toto prostředí vyhovující. Třída IP je na zařízení napsaná vpravo nahoře.
Venkovní zásuvka (viz titulní fotka článku) s IP 44 instalovaná na vnějším plášti rodinného domku. Třída IP je na zařízení napsaná vpravo dole.